Arbocatalogus Carrosserie

CARROSSERIEBOUW

In Nederland zijn meer dan 250 carrosseriebouwbedrijven (waaronder trailerbouw, truck- en trailer reparatiebedrijven en lichte aanhangwagenbouwbedrijven) actief die de meest uiteenlopende transportoplossingen realiseren. Zij bouwen alles wat het professionele wegvervoer nodig heeft: van maatwerk tot serieproduct, zoals touringcars, ambulances, politie- en brandweerauto’s, koelwagens, aanhangwagens, opleggers en veewagens.

SCHADEHERSTEL

SCHADEHERSTEL

In Nederland zijn meer dan 1500 bedrijven actief die schade verhelpen aan auto’s, motorfietsen, vrachtwagens, touringcars, aanhangwagens etc. Werkgevers en werknemers zorgen samen dat dit gebeurt op een veilige en gezonde manier.

Arbocatalogus Specialisten

SPECIALISTEN

In Nederland zijn meer dan 750 bedrijven actief die specialistische en onderhoudswerkzaamheden verrichten, zoals keuringen, poetswerkzaamheden, bekleden, autoruitherstel etc. Deze werkzaamheden worden aan de meest uiteenlopende voertuigen verricht: normale en klassieke voertuigen, campers en caravans, motorfietsen etc.

WAAROM EEN ARBOCATALOGUS?

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om gezond en veilig te kunnen werken. Werkgevers en werknemers zijn beiden verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De overheid stelt weliswaar de doelvoorschriften vast, maar werkgevers en werknemers kunnen nu zelf afspraken maken hoe zij optimale veiligheid en gezondheid in de arbeidssituatie willen bereiken. Deze afspraken en oplossingen worden vastgelegd in de Arbocatalogus. Maatwerk is hierbij het sleutelbegrip.

WAT IS EEN ARBOCATALOGUS?

In de Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche vindt u praktische oplossingen en maatregelen om het werken in onze branche gezond en veilig te organiseren. De oplossingen en maatregelen sluiten direct aan op de branchespecifieke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor de carrosseriebranche.

VOOR WIE IS DE ARBOCATALOGUS?

De Arbocatalogus is ingedeeld naar sector:

 • Carrosseriebouw
  • Trailerbouw
  • Truck- en trailer reparatiebedrijven
  • Lichte aanhangwagenbouwbedrijven
 • Schadeherstel
 • Specialisten, waaronder:
  • Autoruitherstelbedrijven
  • Camper- en caravanherstelbedrijven
  • Truck schadeherstelbedrijven
  • Uitdeuken zonder spuiten
  • Spot-repair
  • Poetsbedrijven
  • Motorfietsschadebedrijven
  • Restauratiebedrijven
  • Bekleedbedrijven