WAAROM EEN ARBOCATALOGUS?

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om gezond en veilig te kunnen werken. Werkgevers en werknemers zijn beiden verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De overheid stelt weliswaar de doelvoorschriften vast, maar werkgevers en werknemers kunnen nu zelf afspraken maken hoe zij optimale veiligheid en gezondheid in de arbeidssituatie willen bereiken. Deze afspraken en oplossingen worden vastgelegd in de Arbocatalogus. Maatwerk is hierbij het sleutelbegrip.

WAT IS EEN ARBOCATALOGUS?

In de Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche vindt u praktische oplossingen en maatregelen om het werken in onze branche gezond en veilig te organiseren. De oplossingen en maatregelen sluiten direct aan op de branchespecifieke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor de carrosseriebranche.

VOOR WIE IS DE ARBOCATALOGUS?

De Arbocatalogus is ingedeeld naar sector:

 • Carrosseriebouw
  • Trailerbouw
  • Truck- en trailer reparatiebedrijven
  • Lichte aanhangwagenbouwbedrijven
 • Schadeherstel
 • Specialisten, waaronder:
  • Autoruitherstelbedrijven
  • Camper- en caravanherstelbedrijven
  • Truck schadeherstelbedrijven
  • Uitdeuken zonder spuiten
  • Spot-repair
  • Poetsbedrijven
  • Motorfietsschadebedrijven
  • Restauratiebedrijven
  • Bekleedbedrijven