Hieronder staan naslagwerken van veilig werken met betrekking tot gevaarlijke stoffen in de schadeherstelbranche:

Alle veilige werkwijzen op een rij

Hieronder staan alle veilige werkwijzen op een rij, ingedeeld naar type risico.

Lichamelijke belasting

  1. Goedgekeurde norm Carrosseriebranche: Zittend werk
  2. Goedgekeurde norm Carrosseriebranche: Gebruik van een stasteun
  3. Goedgekeurde norm Carrosseriebranche: Zitgelegenheid bij baliewerk

Gevaarlijke stoffen

  1. Veilige Werkwijze Schadeherstel Methodebeschrijving
  2. Veilige Werkwijze Schadeherstel Ontvetten
  3. Veilige Werkwijze Schadeherstel Plamuren
  4. Veilige Werkwijze Schadeherstel Reinigen Gereedshap
  5. Veilige Werkwijze Schadeherstel Aanmaken lak
  6. Veilige Werkwijze Schadeherstel Spuiten
  7. Veilige Werkwijze Schadeherstel Reinigen Spuitpistool

Schadelijk geluid

Praktijkrichtlijn carrosseriebranche Voorkomen of bespreken van de blootstelling aan schadelijk lawaai (incl. branchenorm).

Machineveiligheid

De Branchenorm hefbruggen geeft de eisen aan waaraan uw hefbrug moet voldoen.

Dieselrook

Branchenorm (sinds 2012) carrosseriebranche DME: 7 ‘microgram elementaire koolstof per kubieke meter lucht’ (aangeduid als: 7 µg EC/m3 (TGG-8 uur, gemeten in respirabel stof)). Om hieraan te voldoend dient u minimaal de maatregelen te nemen zoals vermeld onder oplossingen.

Elektrische voertuigen

Toelichting betreffende aanwijzing van personen voor werkzaamheden aan HV-systemen en hulpsystemen in e-voertuigen.