Alle oplossingen op een rij

Hieronder staan alle oplossingen op een rij, ingedeeld naar type risico.

Lichamelijke belasting

 1. Repeterende bewegingen
 2. Staand werk
 3. Werkhouding
 4. Duwen en trekken
 5. Dragen
 6. Tillen

Gevaarlijke stoffen

 1. Instructievideo STOP-model
 2. Instructievideo Ontvetten
 3. Instructievideo Plamuren
 4. Instructievideo Reinigen(spuit)gereedschap
 5. Instructievideo Aanmaken lak en (grond)materialen
 6. Instructievideo Reinigen spuitpistool
 7. Instructievideo Spuiten en spotrepair

Schadelijk geluid

Aanpak bij de bron

Hulpmiddelen / afscherming bron

Organisatorische maatregelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Machineveiligheid

Aanpak bij de bron

 • Vervang ondeugdelijke apparatuur

Hulpmiddelen en technische maatregelen

 • Breng waar mogelijk beveiliging/afscherming aan bij bewegende delen
 • Neem maatregelen ter voorkoming van verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitting, ontploffing of elektrocutie

Organisatorische oplossingen

 • Keuring wordt jaarlijks uitgevoerd aan de hefbrug door een onafhankelijke deskundige conform de branchenorm hefbruggen.
 • U kunt een risicobeoordeling maken van de machines en apparaten met behulp van de Kinney&Wiruth methode.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Veiligheidschoenen, type S3
 • Veiligheidsbrillen
 • Handschoenen, draag géén handschoenen bij verspanende werkzaamheden met (metaal)bewerkingsmachines ( o.a. boren, frezen, draaien). Neem bij vragen over het juiste type handschoen bijvoorbeeld tijdens werken met gevaarlijke stoffen contact op met een deskundige (leverancier) of raadpleeg de arbocatalogus gevaarlijke stoffen.
 • Gehoorbescherming, veel comfort geven de zogenaamde otoplastieken, maar ook gehoorbeschermkappen geven de juiste bescherming tegen lawaai.

Dieselrook

Aanpak bij de bron

Hulpmiddelen/afscherming bron

 • Afzuigventilator met afzuigslangen
 • Roetfilters achteraf inbouw – retrofit
 • Opsteekfilters
  Korte toelichting: gebruik deze bijvoorbeeld bij het in- en uitrijden. Dit opzetfilter behoeft niet gebruikt te worden indien:

  • personen- en bestelwagens zijn voorzien van een roetfilter
  • bedrijfswagens voor goederen- en personenvervoer beschikken over de Euro Klasse 4-, en 5- en 6-norm. Let op bij een koude start: dan blijft een opsteekfilter ook bij deze type bedrijfswagens verplicht omdat er toch blootstelling plaatsvindt. Dat is niet het geval bij een ‘warm gedraaide’motor.

Organisatorische oplossingen

Elektrische voertuigen

Aanpak bij de bron:

 • Maak het HV-systeem spanningsvrij, waarbij de HV-batterij losgekoppeld wordt van het systeem, waarna de bron als het ware is weggenomen.

Hulpmiddelen en technische maatregelen:

Organisatorische oplossingen:

Persoonlijke beschermingsmiddelen: