Repeterende of herhaalde bewegingen kunnen lichamelijk belastend zijn. Het gaat dan om zowel grote als kleine bewegingen. Hoelang men achtereen de herhaalde beweging maakt en met hoeveel kracht spelen een rol. Repeterende bewegingen sluipen er vaak onbewust in waardoor het een belangrijk risico is om rekening mee te houden.

AANPAK

Bij het oplossen of verminderen van het probleem dient de arbeidshygiënische strategie te worden gevolgd. Dit betekent dat eerst moet worden gekeken of de bron van het probleem kan worden weggenomen. De laatste optie is het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Arbeidshygiënische strategie bij repeterende bewegingen:

  1. De bron van het probleem weg nemen: geen repeterende bewegingen
  2. Hulpmiddelen gebruiken: hulpmiddel, voorwerp op de bok, reikafstand, trillingsarme gereedschappen, etc.
  3. Organisatorische oplossingen: taakroulatie, planning en voorbereiding, etc.
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: trillingsreducerende handschoenen

Het probleem bij repeterende bewegingen zit in de eerste plaats in een gedwongen vaste werkhouding, tijdsduur, het werktempo en uitgeoefende krachten gewicht van het voorwerp.

Bronaanpak is te zorgen voor trillingsarme gereedschappen of in het geval van auto wassen te automatiseren in plaats van met de hand wassen. Soms is de werkhouding aan te passen door het voorwerp op hoogte te brengen door gebruik te maken van een hefbrug of bokken.

Door een tijdsplanning te maken kan het repeterende werk worden onderbroken door andersoortig werk. De te spuiten onderdelen kunnen in de kleinste delen worden gespoten waardoor de reikdiepte beperkt wordt. Trillingsreducerende handschoenen kunnen als laatste optie worden toegepast waar men werkt met trillende gereedschappen zoals schuurmachines en poetsmachines.

Breng aandachtspunten in tijdens het werkoverleg en het betrek alle werknemers bij het zoeken naar oplossingen om slimmer te werken. Zorg voor regelmatig herhaalde instructie (jaarlijks) voor de medewerkers over de manier waarop belasting kan worden voorkomen of teruggebracht. Betrek een deskundige bij het zoeken naar oplossingen en het geven van instructies voor ergonomisch verantwoorde aanpak van repeterende bewegingen.

Werk kan eventueel worden gevarieerd door maatregelen zoals: zorgdragen voor voldoende uitdagingen in het werk, werknemers zelf problemen laten regelen/oplossen, werknemers meer verantwoordelijkheid geven over bijvoorbeeld de aard en de volgorde van het werk, taakroulatie (afwisseling werkzaamheden met andersoortige werkzaamheden), taakverrijking/taakverbreding (toevoegen van taken aan de functie, bijvoorbeeld de begeleiding van nieuwe werknemers/jeugdigen).

Er bestaan verschillende manieren en hulpmiddelen die helpen om te gaan met herhalende bewegingen.

BRANCHENORM, WET EN ACHTERGROND