Het opleiden van aandachtsfunctionarissen (mentoren / trainers / coaches) op het gebied van fysieke belasting binnen de organisatie. Aandachtsfunctionaris kan zijn middenkader of ervaren medewerker.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect

 • Het continue aandacht schenken aan fysieke belasting direct op de werkplek binnen de organisatie.

Overig

 • Efficiënter productieproces.

Kenmerken

Specificaties

 • Bereiken van bepaald kennisniveau bij de aandachtsfunctionaris op gebied van fysieke belasting (zowel basiskennis op gebied analyse knelpunten alsook oplossingsgericht).
 • Communicatieve vaardigheden aandachtsfunctionaris

Ergonomie

 • Veilig en gezond werken.

Randvoorwaarden

Organisatie

 • Aanstellen van aandachtsfunctionaris(sen) met een takenpakket zowel gericht op productieproces als op P&O en arbo aspecten.
 • Mogelijk meerdere functionarissen nodig binnen bedrijf.
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aandachtsfunctionaris op alle niveaus bespreken.
 • Voldoende tijd vrijmaken voor (deel)taak.
 • Periodiek overlegsituaties met management.
 • Opleiding aandachtsfunctionaris laten uitvoeren door extern bureau.
 • Haalbare en meetbare inspanningen formuleren (‘binnen 12 maanden zijn alle werkplekken van de productie afdeling X beoordeeld’).

Omgeving

 • Acceptatie binnen bedrijf / medewerkers.