• Het periodiek voeren van functioneringsgesprekken door direct leidinggevende met medewerkers waarbij ook arbo aspecten aan bod komen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect

 • Uit onderzoek blijkt dat sociale ondersteuning door leidinggevende en collega’s en beperking van de werkdruk een positief effect op de preventie van fysieke klachten hebben.

Overig

 • Eveneens gunstig t.a.v. signalen i.k.v. psychische belasting en werkdruk.
 • Bevorderen van communicatie en informatie.
 • Bevorderen functioneren van medewerkers.
 • Meer betrokkenheid en tevredenheid individuele medewerkers / tevredenheid.
 • Prettiger en efficiënter werken.

Kenmerken

Specificaties

 • Functioneringsgesprek is een tweerichtingsverkeer.
  • Naast arbo kunnen ook andere aspecten aan bod komen.

Ergonomie

 • Fysieke belasting (arbo) als aandachtspunt aan bod laten komen.

Randvoorwaarden

Organisatie

 • Periodiek plannen.
 • Vervolgacties naar aanleiding van afspraken / gesignaleerde knelpunten.

Techniek

 • Gesprekstraining in voeren functioneringsgesprek voor de direct leidinggevende.

Omgeving

 • Overlegruimte.