Het geluidniveau ten gevolge van de pneumatische zaag tijdens het zaagproces zijn afhankelijk van:

  • het snijvermogen (kracht x snijsnelheid);
  • verhouding tandhoogte en tandbreedte;
  • de aanzetsnelheid en het tandental;
  • stijfheid, demping en massa van het zaagblad.

De lengte van het zaagblad en de zaagsnelheid dienen niet groter gekozen te worden dan strikt noodzakelijk. Een zaagblad met een kleine tandhoogte en kleine tandbreedte verdient de voorkeur. Te allen tijde verdient een scherp zaagblad de voorkeur.

Reductie

0 à 10 dB(A).

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Kosten zaagblad en tijd zaagbladvervanging: € 8,– à € 10,– per zaagblad.

Positief neveneffect

Fysieke belasting van werknemer minder: minder trillingen en lagere benodigde krachten.

Negatief neveneffect

Vergt regelmatig terugkerende voorlichting van werknemers. Vergt inzicht en discipline van de werknemers.