De geluidproductie ten gevolge van het slijpen is met name afhankelijk van het toerental en de aandrukkracht tegen het werkstuk. Door bij het slijpen niet de juiste werkmethode en gereedschap toe te passen treden onnodig hoge geluidniveaus op en is er sprake van een onnodig hoge duur van de slijpbewerking. Tevens dient nagegaan te worden of een alternatieve (geluidarmere) bewerkingsmethode kan worden toegepast. Als voorbeeld kan genoemd worden het blank maken met een lamellenslijpschijf vervangen door het blank maken met een kunststof borstel of een schuurmachine. Een ander voorbeeld is het vervangen van doorslijpen door het uitboren van puntlassen. Het toepassen van de juiste werkwijze en werkmethode vergt instructie aan de werknemers.

Reductie

0 à 10 dB.

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Opleiding werknemers: afhankelijk van het huidige opleidingsniveau.

Positief neveneffect

Vermindering van de fysieke belasting van de werknemer: minder trillingen en lagere benodigde krachten.

Negatief neveneffect

  • Vergt aanpassing van de werkwijze en daarmee regelmatig terugkerende voorlichting van werknemers.
  • Vergt inzicht en discipline van de werknemer.