Omkastingen kunnen effectief zijn bij vast opgestelde geluidbronnen, zoals stofafzuiginstallaties en compressoren. Omkastingen kunnen opgebouwd worden uit standaard panelen, die veelal bestaan uit (van buiten naar binnen):

  • 1 à 1,5 mm plaatstaal;
  • glas- of steenwol als geluidabsorberend materiaal te dikte van 5 à 10 cm, ingeseald in kunststoffolie (maximale dikte 0,03 mm) of voorzien van een glasvlies toplaag teneinde ontvezeling tegen te gaan;
  • geperforeerd metaal, perforatiegraad 20 à 30%, als mechanische bescherming.

Van groot belang is dat de omkasting zoveel mogelijk gesloten en zonder kieren bij onderlinge aansluitingen van panelen wordt uitgevoerd. Indien ventilatie gewenst is, dienen de ventilatieopeningen geluidgedempt uitgevoerd te worden. De omkasting dient niet star aan de geluidbron zelf bevestigt te worden. Dit ter voorkoming dat trillingen van de machine aan de omkasting worden overgedragen en deze welke hierdoor als “klankkast” gaat fungeren.

Reductie

Afhankelijk van de specifieke situatie.

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Circa € 300,– à € 500,– per m².

Positief neveneffect

Geen.

Negatief neveneffect

De bereikbaarheid van de machines/installaties wordt minder.