Bij schuren is naast de aandrijving met name de luchtuitlaat van de pneumatische aandrijving bepalend voor het geluidniveau op de arbeidsplaats. De geluidproductie van de luchtuitlaat kan worden gereduceerd door het toepassen van een afblaasgeluiddemper.

Reductie

circa 10 dB(A).

Kosten per paar (prijspeil 2003)

€ 15,– à € 30,– per stuk.

Positief neveneffect

Geen.

Negatief neveneffect

Geen.