Door het realiseren van een akoestisch gunstige lay-out kan bereikt worden dat bepaalde groepen van werknemers minder aan geluid worden blootgesteld. Een akoestisch gunstige lay-out kan verkregen worden door:

  • Dominante geluidbronnen zoveel mogelijk bij elkaar te concentreren in plaats van “willekeurig” over de gehele werkplaats.
  • Optimaal gebruik maken van het geluidafschermend effect van bouwkundige objecten welke reeds in de lay-out van de werkplaats aanwezig zijn.
  • Bepaalde luidruchtige activiteiten of machines (compressor, centrale stofafzuiging, etc.) in afgescheiden ruimten te doen plaatsvinden respectievelijk opstellen.
  • Bepaalde afdelingen waar relatief hoge geluidniveaus optreden (voorbewerking, plaatwerkerij) bouwkundig af te scheiden van afdelingen waar vanwege de eigen werkzaamheden in principe geen hoge geluidniveaus zijn te verwachten (magazijn, (de)montage afdeling).
  • Voor zover van toepassing, optimaal gebruik maken van de richtingsafhankelijke uitstraling van geluidbronnen. De (auto) of onderdeel daarvan kan dusdanig worden opgesteld dat slijpwerkzaamheden bijvoorbeeld niet naar andere arbeidsplaatsen wordt gericht.
  • Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger.

Reductie

Afhankelijk van de specifieke situatie.

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Afhankelijk van de specifieke situatie.

Positief neveneffect

Geen.

Negatief neveneffect

  • In de meeste situaties niet mogelijk, vanwege het verstoren van de procesgang.
  • Afname contact tussen werknemers onderling.
  • In de bestaande situaties in het algemeen als ingrijpend te beschouwen.