Het bij slijpen opgewekte geluid is afkomstig van de aandrijving (slijptol), de slijpschijf en het werkstuk. Meestal is bij het bewerken van staalplaat het werkstukgeluid overheersend. Bij het slijpen van massieve werkstukdelen wordt het geluidniveau meestal bepaald door de slijpschijf. Toepassing van flexibele slijpschijven vermindert zowel het geluid van het werkstuk als van de slijpschijf zelf. Toepassing van flexibele slijpschijven is met name mogelijk bij lichte slijpwerkzaamheden zoals het blank maken van materiaal. Deze slijpschijven hebben rubber als bindingsmateriaal.

Reductie

5 à 13 dB(A) ten opzichte van standaard keramisch gebonden slijpschijven, afhankelijk van de geluidproductie van de aandrijving en/of het werkstuk.

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Kosten door hogere slijtage slijpschijven circa 50% hoger dan keramische schijven. Toename kosten totale slijpbewerking 12 à 16%.

Positief neveneffect

  • Goede oppervlaktekwaliteit.
  • Goed toepasbaar voor gekromde oppervlakken.

Negatief neveneffect

  • Alleen toepasbaar voor lichte slijpwerkzaamheden.
  • Korte standtijd.