Beschrijving werkstuk. Bij het zagen van plaatstaal is het werkstukgeluid overheersend. Indien de geluidafstraling van het werkstuk relatief gering is, zoals bijvoorbeeld bij het zagen van kunststof onderdelen, is de geluidproductie van de aandrijving bepalend voor het geluidniveau op de arbeidsplaats.

Reductie

0 à 15 dB(A).

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Aanschafkosten circa 50% hoger dan standaard gereedschap.

Positief neveneffect

Naast minder geluid ook minder trillingen.

Negatief neveneffect

Technische haalbaarheid Geen belemmeringen.