Het bij slijpen opgewekte geluid is afkomstig van de aandrijving (slijptol), de slijpschijf en het werkstuk. Meestal is bij het bewerken van staalplaat het werkstukgeluid overheersend. Bij het slijpen van massieve werkstukdelen wordt het geluidniveau meestal bepaald door de slijpschijf. Toepassing van geluidarme lamellen slijpschijven vermindert zowel het geluid van het werkstuk als van de slijpschijf zelf. Deze slijpschijven zijn met name te gebruiken bij wegslijpen c.q. nabewerken van lasnaden, afbramen, blank maken en ontroesten.

Reductie

7 à 15 dB ten opzichte van standaard keramisch gebonden slijpschijven, afhankelijk van de geluidproductie van de aandrijving en/of het werkstuk.

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Aanschaf circa 20 à 25% hoger dan standaard keramisch gebonden slijpschijven. Toename kosten van totale slijpbewerking 6 à 8%.

Positief neveneffect

Betere oppervlaktekwaliteit dan met standaard keramisch gebonden slijpschijven.

Negatief neveneffect

Niet toepasbaar voor zware slijpwerkzaamheden zoals doorslijpen.Standtijd van slijpschijven lager, derhalve hogere kosten.