• Iedere monteur beschikt over gereedschapskar met daarin veel gebruikte gereedschappen / klein materiaal.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect

  • Een efficiënt ingerichte werkplek.
  • Kleine werkzaamheden kunnen op de werkkar worden uitgevoerd.

Efficiency effect

  • Logischer werkproces.
  • Minder zoeken naar gereedschap.
  • Meer regelmogelijkheden voor de monteur.

Kenmerken

Ergonomie

  • De kar moet gemakkelijk verrijdbaar zijn.