• Het standaard toevoegen van het agendapunt Arbo maakt het voor medewerkers mogelijk opvallende verbeterpunten of vragen te benoemen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect

 • Door samen oplossingen te bedenken worden deze beter gedragen door de medewerkers en worden toekomstige knelpunten eerder herkend. Dit heeft een positief effect op de preventie van fysieke klachten hebben.

Overig

 • Eveneens gunstig t.a.v. signalen i.k.v. psychische belasting en werkdruk.
 • Bevorderen van communicatie en informatie.
 • Bevorderen functioneren van medewerkers.
 • Meer betrokkenheid en tevredenheid individuele medewerkers / tevredenheid.
 • Prettiger en efficiënter werken.

Kenmerken

Specificaties

 • Door open karakter werkoverleg is er tweerichtingsverkeer.

Ergonomie

 • Fysieke belasting (arbo) als aandachtspunt aan bod laten komen.

Randvoorwaarden

Organisatie

 • Periodiek plannen.
 • Vervolgacties naar aanleiding van afspraken / gesignaleerde knelpunten.

Techniek

 • Mogelijk gesprekstraining in het voeren van een groepsgesprek voor de direct leidinggevende.

Omgeving

 • Overlegruimte.