• Het werk wordt minder zwaar als de medewerker werkt met ergonomische optimale middelen zoals gereedschappen, machines en hulpmiddelen. Er kan meer werk worden verzet met minder fysieke belasting: kostendaling en productiestijging. Dit kan ondersteuning bij het opstellen van een Plan van Eisen zijn of een Arbo-technische sterkte-zwakte analyse bij de beoordeling van te kiezen middelen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect

  • Lagere fysieke belastingen op het lichaam door slimmere, ergonomische keuze van de hulpmiddelen, optimaal passend bij de werkplek en het werkproces.

Overig

  • Klachten voorkomen, lagere vermoeidheid, kosten reduceren, productiestijging, werkplezier, imagoverbetering.
  • Bevordering veilig en gezond werken.

Kenmerken

Specificaties

  • Samen met de gebruikers uitgevoerd ergonomisch onderzoek; een Plan van Eisen of een sterkte-zwakte analyse.

Ergonomie

  • Kennis en inzicht overdragen op gebied van fysieke belasting.

Randvoorwaarden

Organisatie

  • Organisatie (management en werkvloer) moet openstaan voor nieuwe ideeën en innovatie.

Omgeving

  • Moet toegankelijk zijn voor de consultant.