• Het werk wordt minder zwaar als de medewerker in een geoptimaliseerde werkomgeving werkt. Er kan meer werk worden verzet met minder fysieke belasting: Kostendaling en productiestijging.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect

  • Lagere fysieke belastingen op het lichaam door slimmere, ergonomische werkplek- en werkprocesinrichting.

Overig

  • Klachten voorkomen, lagere vermoeidheid, kosten reduceren, productiestijging, werkplezier, imagoverbetering.
  • Bevordering veilig en gezond werken.

Kenmerken

Specificaties

  • Er zijn meerdere onderzoekstrajecten voorhanden.

Ergonomie

  • Kennis en inzicht overdragen op gebied fysieke belasting.

Randvoorwaarden

Organisatie

  • Organisatie (management en werkvloer) moet openstaan voor nieuwe ideeën en innovatie.

Omgeving

  • Moet toegankelijk zijn voor consultant.