Naast geluidschermen en omkastingen kan ook gedacht worden aan bouwkundige afscheidingsconstructies tussen afdelingen. Voor een effectieve geluidisolatie dient een zoveel mogelijk gesloten afscheiding nagestreefd te worden. Vanwege transport van auto’s zullen openingen meestal niet te vermijden zijn. Dergelijke openingen kunnen echter met behulp van elkaar overlappende kuststof flappen of snelsluitdeuren zoveel mogelijk afgedicht worden. Indien enige openingen niet te vermijden zijn, kan volstaan worden met een relatief lichte opbouw (1 à 1,5 mm plaatstaal, 10 mm multiplex, 12 mm gipskarton of materialen met een vergelijkbaar oppervlaktegewicht). De beperking qua geluidisolatie van de totale scheidingsconstructie wordt dan gevormd door de openingen. Met name de afdeling plaatwerkerij komt gezien de hoge geluidproductie in aanmerking om afgescheiden te worden van de overige afdelingen.

Reductie

Afhankelijk van de specifieke situatie (met name de benodigde doorvoeropeningen).

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Afhankelijk van de situatie.

Positief neveneffect

Geen.

Negatief neveneffect

De bereikbaarheid van delen van de ruimte wordt in het algemeen beperkt. afname contact tussen werknemers onderling.