De geluidafstraling van het werkstuk kan worden verminderd door middel van het aanbrengen van dempingmatten. Van belang is een goede hechting aan het geluidafstralende plaatwerk.Een praktische uitvoering is het gebruik van speciaal voor dit doel verkrijgbare flexibele magneetmatten . Het grootste effect wordt bereikt indien dergelijke matten zo dicht mogelijk bij de bewerkingsplaats op het werkstuk aangebracht worden. Vanwege de magnetische eigenschappen zijn magneetmatten ook aan de onderzijde of op verticale werkstukdelen aan te brengen. Indien echter sprake is van vlakke horizontale platen, kunnen ook niet-magnetische ontdreuningsplaten toegepast worden. Deze bestaan uit soepele kunststof matten met bepaalde vulstoffen voorzien van een beschermend toplaagje, bijvoorbeeld kunststof.Omdat de grootte van de plaatwerkdelen per wagen kan verschillen moeten wisselende oppervlakten van matten beschikbaar zijn. In de praktijk kan dit worden gerealiseerd door te voorzien in bijvoorbeeld drie verschillende kleinere formaten van de matten. Afhankelijk van de grootte van het plaatwerkdeel kunnen dan één, twee of drie matten worden aangebracht. De extra tijd die benodigd is voor het aanbrengen van de dempingmatten kan worden beperkt door de matten voor alle betrokken werknemers (bijvoorbeeld per gereedschapskar) beschikbaar te stellen.Andere mogelijke uitvoeringsvormen van dempingmatten zijn (zware) lasdekens, of bevestiging van extra massa door middel van zuignappen.

Reductie

2 à 3 dB(A).

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Afhankelijk van grootte werkstuk: circa € 100,– per m² dempingmateriaal.

Positief neveneffect

Ook toepasbaar voor andere bewerkingen (zagen, hameren). Bescherming van plaatwerk tegen vrijkomende slijpspatten.

Negatief neveneffect

Aanbrengen van dempingmatten kost per bewerking 10 à 30 seconden extra tijd.Magnetische dempingmat: aantrekken slijpsel: mogelijke beschadiging van lakwerk bij verplaatsen.Vergt discipline van de werknemer (voorlichting).