Enkelvoudige plaatbewerking wordt toegepast bij het uitdeuken van plaatwerk op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals deuken in portieren. Hierbij worden plaatjes of stiften op de deuk gelast, waarna de deuk mechanisch (hefboom, glijhamer) of pneumatisch eruit getrokken wordt. De geluidniveaus tijdens enkelzijdige bewerking zijn lager dan de grenswaarde van 80 dB(A) bij gebruik van een hefboom of pneumatisch gereedschap. Bij gebruik van een glijhamer zijn de geluidniveaus vergelijkbaar met de geluidniveaus tijdens het gewone hameren. Na het verwijderen van plaatjes of stiften worden resterende oneffenheden op het plaatmateriaal met een lamellenslijpschijf verwijderd. Dit duurt echter aanzienlijk korter (circa 1 minuut) dan het hameren voor het uitdeuken. De geluidarme enkelvoudige plaatbewerking geldt tevens als alternatief voor het eerste grovere uitdeukwerk met hameren. Het laatste deel van het uitdeukwerk zal niet vervangen kunnen worden door enkelzijdige plaatbewerking. Dit betreft 20 à 40% van de bewerkingstijd van het hameren.

Reductie

Tot 10 à 15 dB(A).

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Niet bekend, mogelijk kostenbesparend.

Positief neveneffect

Verwijderen binnenbekleding van de auto niet nodig.

Negatief neveneffect

Verwijderen van plaatjes of stiften door middel van slijpen.