Op korte afstand (het directe veld) van een bron wordt het geluidniveau bepaald door het zogenaamde directe geluid dat rechtstreeks van de bron de ontvanger bereikt. Op grotere afstand (het galmveld) van de bron wordt het niveau voornamelijk bepaald door het geluid dat via reflecties tegen wanden, vloer en het plafond de ontvanger bereikt, het zogenaamde nagalmgeluid. Geluidabsorberende voorzieningen zijn alleen van invloed op het nagalmgeluid en niet tot nauwelijks op het directe geluid. Zo zal een slijper zelf geen geluidreducerend effect bemerken van geluidabsorptie. Wel echter de werknemers op grotere afstand van deze bron. Qua uitvoering zijn in principe de volgende hoofdvormen te onderscheiden:

  • Vlakke, min of meer gesloten, verlaagde (systeem)plafonds.
  • Vrijhangende, verticale geluidabsorberende elementen, zogenaamde “baffles”.
  • Geluidabsorberende afwerking direct tegen de bovengelegen vloer of de dakconstructie, eventueel geïntegreerd in het totale dakpakket.

Reductie

Afhankelijk van de specifieke situatie, maximaal 5 à 10 dB in het nagalmveld (afhankelijk van de verhouding tussen bijdrage direct veld en nagalmveld).

Kosten per paar (prijspeil 2003)

  • Geluidabsorberend plafond: € 45,– à € 60,– per m².
  • Baffels: € 30,– à € 50,– per m².
  • In de dakconstructie geïntegreerde geluidabsorptie: meerkosten (circa 15% van de dakconstructie in vergelijking met een gesloten uitvoering) € 35,– à € 40,– per m².

Positief neveneffect

In combinatie met geluidschermen kan ook op de arbeidsplaats het geluidniveau gereduceerd worden.
Verbeterde spraakverstaanbaarheid en bronherkenning.

Negatief neveneffect