De geluidniveaus ten gevolge van het schoonspuiten met behulp van perslucht kunnen gereduceerd worden door het toepassen van geluidarme of meergats blaasmondjes. Hierbij wordt óf gebruik gemaakt van luchtomhulling (waardoor de luchtsnelheid in de kern van de straal niet noemenswaardig lager hoeft te zijn) óf wordt de luchtstroming gesmoord.

Reductie

5 à 10 dB(A).

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Meerkosten € 5,– à € 6,– ten opzichte van standaard uitvoering.

Positief neveneffect

Reductie mogelijk bij gelijkblijvende prestaties. Door lagere straalsnelheid veiliger: minder kans op verwondingen door hoge druk, minder kans op wegspringende spanen/slijpsel/schuurresten.

Negatief neveneffect

Geen.