Geluidschermen in hallen en dergelijke hebben voornamelijk op korte afstand achter het scherm een wezenlijke geluidreductie tot gevolg, maar nauwelijks op grotere afstanden. Vóór het scherm kan het geluidniveau vanwege reflecties zelfs toenemen. Dit kan vermeden worden door het scherm geluidabsorberend uit te voeren. Hiermee levert het scherm tevens een positieve bijdrage aan de gewenste totale absorptie in de ruimte. Schermen dienen bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de bron geplaatst te worden, echter zonder starre verbindingen met de bron. Door de schermen mobiel uit te voeren, kan de opstelling aangepast worden aan de eisen die elk afzonderlijk project vraagt. Ook min of meer vaste lasslijpplaatsen kunnen voorzien worden van geluidabsorberende schermen. De geluidbelasting van de overige werknemers wordt daarmee enigszins verminderd.

Reductie

Afhankelijk van de specifieke situatie.

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Circa € 100,– à € 200,– per m².

Positief neveneffect

Geen.

Negatief neveneffect

De bereikbaarheid van delen van de ruimte wordt in het algemeen beperkt.