Door goed onderhoud van de aandrijving van gereedschap en het tijdig vervangen van versleten gereedschap (slijpschijven, schuurschijven en zaagbladen) worden onnodig hoge geluidniveaus (en trillingen) voorkomen. Door goed onderhoud en tijdige vervanging wordt tevens de bewerkingstijd en dus ook de expositieduur van de werknemer verminderd.

Reductie

0 à 10 dB.

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Afhankelijk van de specifieke bewerking, mogelijk kostenbesparend.

Positief neveneffect

Bewerkingsduur neemt in een groot aantal situaties af.

Negatief neveneffect

  • Vergt regelmatig terugkerende voorlichting van werknemers.
  • Vergt inzicht en discipline van de werknemer.