• Bereiken dat alle handelingen in een logische en vloeiende volgorde uitgevoerd kunnen worden door / tussen medewerkers zowel op de werkplek als in het productieproces.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect

 • Werknemer hoeft producten niet te tillen, dragen / duwen / trekken naar werkplek / machines.
 • Vermindering van verticale verplaatsingen en zo een verbetering van de werkhouding.

Overig

 • Efficiency effect: sneller en logischer werken.
 • Minder werkdruk.

Kenmerken

Specificaties

 • Afhankelijk systeem.

Ergonomie

 • Herinrichting van productieproces.
 • Handmatige horizontale verplaatsingen van lasten kunnen worden geëlimineerd door het gebruik van transportkarren, rollenbanen en van hang- en railsystemen.
 • Handmatige verticale verplaatsingen van lasten verplaatsingen van lasten wordt geëlimineerd door het gebruik van geëlimineerd door het gebruik van hefinstallaties, zoals de rollenbaan op een heftafel.
 • Bewerkingen kunnen worden uitgevoerd op een juiste werkhoogte en binnen een bepaalde reikwijdte. De te leveren krachten zijn uit ergonomisch oogpunt acceptabel.

Randvoorwaarden

Organisatie

 • Eventueel aanpassen logistieke organisatie binnen bedrijf.

Techniek

 • Eventueel inzetten van transportsystemen.

Omgeving

 • Er moet ruimte zijn om technisch systeem te plaatsen.