• Gemiddeld geluidniveau tijdens de werkzaamheid:  105 dB(A)
  • Gemiddelde bijdrage aan de dagdosis (plaatwerkerij):  84 dB(A)

Hulpmiddelen / afscherming bron

Organisatorische maatregelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen