De auto moet in de spuitcabine worden geduwd, de caravan verplaatst, de motorfiets moet in de bestelwagen, de aanhangwagen staat in de weg; in elke werkplaats wordt getrokken en geduwd. Ook deze vorm van lichamelijke belasting kan schadelijk zijn voor het lichaam.

AANPAK

Bij het oplossen of verminderen van het probleem dient de arbeidshygiënische strategie te worden gevolgd. Dit betekent dat eerst moet worden gekeken of de bron van het probleem kan worden weggenomen. De laatste optie is het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Arbeidshygiënische strategie bij duwen en trekken:

  1. De bron van het probleem wegnemen: niet handmatig duwen en trekken.
  2. Hulpmiddelen gebruiken: transportwagen, werkplaatskraan, ‘hondje’, caravanmover.
  3. Organisatorische oplossingen: voorwerp dichterbij brengen, taakroulatie, magazijninrichting, etc.
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: n.v.t.

BRANCHENORM, WET EN ACHTERGROND

Blessures door duwen en trekken zijn te voorkomen. Werknemers en werkgevers in de carrosseriebranche hebben de per persoon geldende limieten bij duwen en trekken vastgelegd in een branchenorm. In deze branchenorm is afgesproken dat :

  • Het duwen en trekken van lasten op wielen (karren e.d.): maximaal 400 kilo (kar plus lading) in horizontale richting, dus zonder helling.
  • Duwen: de maximale benodigde kracht om een last in beweging te brengen mag de volgende grenswaarden niet overschrijden: 30 kilo onder optimale omstandigheden (lage frequentie, korte afstand) en 14 kilo onder minder optimale omstandigheden (hoge frequentie, lange afstand).
  • Duwen: de maximale benodigde kracht om een last in beweging te houden mag de volgende grenswaarden niet overschrijden: 20 kilo onder optimale omstandigheden (lage requentie, korte afstand) en 6 kilo onder minder optimale omstandigheden (hoge frequentie, lange afstand).
  • Trekken: de maximale benodigde kracht om een last in beweging te brengen mag de volgende grenswaarden niet overschrijden: max. 20 kilo over max. 2 meter, maximaal 12 maal per uur en max. 20 kilo over maximaal 8 meter bij een frequentie van maximaal 1 keer per 8 uur.

Gebruik een trekker, een elektrische mover, een caravanmover, een ‘hondje’ of een ander hulpmiddel als het duwen of trekken te zwaar is. Ook betere en in goede staat verkerende wielen kunnen het verplaatsen van objecten vergemakkelijken.

Maatregelen op het gebied van werkhouding beginnen met een goede voorlichting. Een werknemer moet weten hoe een object zo gunstig mogelijk kan worden geduwd en getrokken. Zorg derhalve voor regelmatig herhaalde instructie voor de werknemers over de wijze waarop belasting kan worden voorkomen of teruggebracht.

Het is verstandig een deskundige in te schakelen bij het zoeken naar oplossingen en het geven van instructies over de goede werkhouding. Ook is het verstandig de werknemers te betrekken bij het zoeken naar oplossingen om slimmer te werken. Ergonomisch verantwoord werken dient daarom ook een regelmatig terugkerend onderwerp te zijn tijdens het werkoverleg.

Duwen dient bij voorkeur met twee handen plaats te vinden op een hoogte tussen heup en schouders. Naast collega’s die zonodig ook kunnen helpen, zijn er veel hulpmiddelen op de markt die de fysieke belasting bij duwen en trekken aanmerkelijk kunnen verminderen.

Referenties

  • Hoofdstuk 5 Arbobesluit, Afdeling 1: Fysieke belasting
  • Delleman (1995) Richtlijnen voor het duwend of trekkend verplaatsen van lasten (specialistische methode en wettelijk geaccordeerde formule voor het berekenen van duwen en trekken).