Dragen is een combinatie van tillen en lopen. Ook in de carrosseriebranche moeten de werknemers regelmatig objecten verplaatsen. Bijvoorbeeld onderdelen die uit het magazijn worden gehaald of van de ene naar de andere hoek van de werkplaats worden verplaatst.

AANPAK

Bij het oplossen of verminderen van het probleem dient de arbeidshygiënische strategie te worden gevolgd. Dit betekent dat eerst moet worden gekeken of de bron van het probleem kan worden weggenomen. De laatste optie is het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Arbeidshygiënische strategie bij dragen:

  1. De bron van het probleem wegnemen: niet dragen en sjouwen.
  2. Hulpmiddelen gebruiken: hulpmiddel, voorwerp mobiel maken, voorraadkar, etc.
  3. Organisatorische oplossingen: samen dragen, taakroulatie, magazijninrichting, etc.
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: n.v.t.

Het handmatig dragen van een voorwerp in combinatie met het gewicht van dit voorwerp, kan leiden tot fysieke overbelasting. Soms is het gewicht te verminderen door te werken met lichtere materialen of kleinere eenheden. Of om een zware last met meerdere personen te dragen. Nog beter is het om een mobiel tilhulpmiddel te gebruiken.

Maatregelen op het gebied van werkhouding beginnen met een goede voorlichting. Weten hoe een object zo gunstig mogelijk kan worden gedragen is minstens zo belangrijk als het gewicht. Zorg derhalve voor regelmatig herhaalde instructie voor de werknemers over de wijze waarop belasting kan worden voorkomen of teruggebracht. Het is verstandig een deskundige in te schakelen bij het zoeken naar oplossingen en het geven van instructies over de goede werkhouding. Ook is het verstandig de werknemers te betrekken bij het zoeken naar oplossingen om slimmer te werken. Ergonomisch verantwoord werken dient daarom ook een regelmatig terugkerend onderwerp te zijn tijdens het werkoverleg.

BRANCHENORM, WET EN ACHTERGROND

  • Hoofdstuk 5 Arbobesluit, Afdeling 1: Fysieke belasting
  • NIOSH tilnorm-methodiek (specialistische methode en wettelijk geaccordeerde formule voor het berekenen van lasten