Autospuiters, carrosseriebouwers en andere werknemers in de carrosseriebranche werken vaak staand en in moeilijke houdingen. Denk bijvoorbeeld aan lassen en slijpen op moeilijke plaatsen en (de)montagewerk aan de onderkant van het voertuig. Ook bij werkzaamheden als plaatwerken, schuren, spuiten, het vervangen van voorruiten en het aanbrengen van bekleding moet de werknemer zich soms letterlijk in moeilijke bochten wringen.

AANPAK

Bij het oplossen of verminderen van het probleem dient de arbeidshygiënische strategie te worden gevolgd. Dit betekent dat eerst moet worden gekeken of de bron van het probleem kan worden weggenomen. De laatste optie is het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Arbeidshygiënische strategie bij het werken in ongunstige werkhoudingen:

  1. De bron van het probleem wegnemen: geen ongunstige werkhouding mogelijk maken.
  2. Hulpmiddelen gebruiken: werk op hoogte brengen, steunen plaatsen etc.
  3. Organisatorische oplossingen: voorwerp dichterbij brengen, taakroulatie, juiste werkvolgorde inplannen.
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: n.v.t.

Het langdurig werken in onhandige houdingen kan worden voorkomen door regelmatig van houding te wisselen. Ook het regelmatig houden van korte pauzes is een mogelijkheid.

Een paar algemene tips voor houdingen en beweging zijn:

  • voorkom dat ver met de armen moet worden gereikt;
  • werk zoveel mogelijk met de armen dicht bij het lichaam;
  • zorg voor voldoende afwisseling in de werkzaamheden voor wat betreft houdingen;
  • vermijd gedraaide en scheve houdingen;
  • plan het werk zodanig in, dat het werken in onhandige houdingen zoveel mogelijk wordt beperkt.

Maatregelen op het gebied van werkhouding beginnen met een goede voorlichting. Zorg daarom voor regelmatig herhaalde instructie voor de werknemers over de wijze waarop belasting kan worden voorkomen of teruggebracht.

Het is verstandig een deskundige in te schakelen bij het zoeken naar oplossingen en het geven van instructies over de goede werkhouding.

Ook is het verstandig de werknemers te betrekken bij het zoeken naar oplossingen om slimmer te werken. Ergonomisch verantwoord werken dient daarom ook een regelmatig terugkerend onderwerp te zijn tijdens het werkoverleg.

BRANCHENORM, WET EN ACHTERGROND

  • Hoofdstuk 5 Arbobesluit, Afdeling 1: Fysieke belasting