Staan is een vorm van lichamelijke belasting. Hoe lang men achtereen of op een dag staat speelt een belangrijke rol voor de mate van lichamelijke belasting. Staand werk komt vaak voor waardoor het een belangrijk risico is om rekening mee te houden.

AANPAK

Bij het oplossen of verminderen van het probleem staand werk dient de arbeidshygiënische strategie te worden gevolgd. Dit betekent dat eerst moet worden gekeken of de bron van het probleem kan worden weggenomen. De laatste optie is het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen.

BRANCHENORM, WET EN ACHTERGROND

 • Hoofdstuk 5 Arbobesluit, Afdeling 1: Fysieke belasting
 • Goedgekeurde norm Carrosseriebranche (pdf): Zittend werk
 • Goedgekeurde norm Carrosseriebranche (pdf): Gebruik van een stasteun
 • Goedgekeurde norm Carrosseriebranche (pdf): Zitgelegenheid bij baliewerk
 • Risico-inventarisatie en evaluatie
  Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is dé basis van veilig en gezond werken. Alle bedrijven met personeel zijn verplicht de RI&E periodiek (circa 1 x per 3 jaar) in het bedrijf uit te voeren. Met de RI&E krijg je inzicht in de risico’s die in jouw bedrijf spelen. Hiermee maak je een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen of te voorkomen.
 • Dossier Lichamelijke Belasting FNV
 • Arboportaal Informatie van de overheid over gezond en veilig werken. Hier vind je Arbowetgeving, nuttige instrumenten, tips, nieuws en links naar relevante bronnen.
 • Fysieke belasting beoordelen
  Op deze site van TNO vind je 5 hulpmiddelen om de risico’s van lichamelijke belasting op je werk zelf te beoordelen.