De auto moet in de spuitcabine worden geduwd, de caravan verplaatst, de motorfiets moet in de bestelwagen, de aanhangwagen staat in de weg; in elke werkplaats wordt getrokken en geduwd. Ook deze vorm van lichamelijke belasting kan schadelijk zijn voor het lichaam.

AANPAK

Bij het oplossen of verminderen van het probleem met duwen en trekken dient de arbeidshygiënische strategie te worden gevolgd. Dit betekent dat eerst moet worden gekeken of de bron van het probleem kan worden weggenomen. De laatste optie is het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen.

BRANCHENORM, WET EN ACHTERGROND

 • Blessures door duwen en trekken zijn te voorkomen. Werknemers en werkgevers in de carrosseriebranche hebben de per persoon geldende limieten bij duwen en trekken vastgelegd in een branchenorm.
  Goedgekeurde norm Carrosseriebranche (pdf): duwen en trekken
 • Hoofdstuk 5 Arbobesluit, Afdeling 1: Fysieke belasting
 • Risico-inventarisatie en evaluatie
  Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is dé basis van veilig en gezond werken. Alle bedrijven met personeel zijn verplicht de RI&E periodiek (circa 1 x per 3 jaar) in het bedrijf uit te voeren. Met de RI&E krijg je inzicht in de risico’s die in jouw bedrijf spelen. Hiermee maak je een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen of te voorkomen.
 • De Duw en Trek Check (DUTCH) is een methode om de fysieke belasting te bepalen, die optreedt bij het uitvoeren van duw- en trektaken. Het instrument is relatief eenvoudig toe te passen, er zijn geen krachtmetingen nodig.
 • Dossier Lichamelijke Belasting FNV
 • www.arboportaal.nl Informatie van de overheid over gezond en veilig werken. Hier vind je Arbowetgeving, nuttige instrumenten, tips, nieuws en links naar relevante bronnen.
 • Fysieke belasting beoordelen
  Op deze site van TNO vind je 5 hulpmiddelen om de risico’s van lichamelijke belasting op je werk zelf te beoordelen.