In elke werkplaats in de carrosseriebranche wordt getild. Of het nu gaat om autoschadeherstellers, carrosseriebouwers, autobekleders of andere beroepsgroepen in de branche, allemaal hebben ze te maken met het tillen van zwaardere voorwerpen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het tillen van plaatmateriaal, carrosseriedelen, autoruiten, portieren, accu’s, wielen, gereedschappen, gereedschapskisten etc.

AANPAK

Bij het oplossen of verminderen van het tilprobleem dient de arbeidshygiënische strategie te worden gevolgd. Dit betekent dat eerst moet worden gekeken of de bron van het probleem kan worden weggenomen. De laatste optie is het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen.

BRANCHENORM, WET EN ACHTERGROND

  • Hoofdstuk 5 Arbobesluit, Afdeling 1: Fysieke belasting
  • Risico-inventarisatie en evaluatie
    Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is dé basis van veilig en gezond werken. Alle bedrijven met personeel zijn verplicht de RI&E periodiek (circa 1 x per 3 jaar) in het bedrijf uit te voeren. Met de RI&E krijg je inzicht in de risico’s die in jouw bedrijf spelen. Hiermee maak je een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen of te voorkomen.
  • Dossier Lichamelijke Belasting FNV
  • www.arboportaal.nl Informatie van de overheid over gezond en veilig werken. Hier vind je Arbowetgeving, nuttige instrumenten, tips, nieuws en links naar relevante bronnen.
  • Fysieke belasting beoordelen
    Op deze site van TNO vind je 5 hulpmiddelen om de risico’s van lichamelijke belasting op je werk zelf te beoordelen.