Autospuiters, carrosseriebouwers en andere werknemers in de carrosseriebranche werken vaak staand en in moeilijke houdingen. Denk bijvoorbeeld aan lassen en slijpen op moeilijke plaatsen en (de)montagewerk aan de onderkant van het voertuig. Ook bij werkzaamheden als plaatwerken, schuren, spuiten, het vervangen van voorruiten en het aanbrengen van bekleding moet de werknemer zich soms letterlijk in moeilijke bochten wringen.

AANPAK

Bij het oplossen of verminderen van het probleem werkhouding dient de arbeidshygiënische strategie te worden gevolgd. Dit betekent dat eerst moet worden gekeken of de bron van het probleem kan worden weggenomen. De laatste optie is het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen.

BRANCHENORM, WET EN ACHTERGROND

 • Hoofdstuk 5 Arbobesluit, Afdeling 1: Fysieke belasting
 • Goedgekeurde norm Carrosseriebranche (pdf): Zittend werk
 • Goedgekeurde norm Carrosseriebranche (pdf): Gebruik van een stasteun
 • Goedgekeurde norm Carrosseriebranche (pdf): Zitgelegenheid bij baliewerk
 • Risico-inventarisatie en evaluatie
  Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is dé basis van veilig en gezond werken. Alle bedrijven met personeel zijn verplicht de RI&E periodiek (circa 1 x per 3 jaar) in het bedrijf uit te voeren. Met de RI&E krijg je inzicht in de risico’s die in jouw bedrijf spelen. Hiermee maak je een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen of te voorkomen.
 • Met het werkhoudingeninstrument (WHI) bepaal je of er risico’s aanwezig zijn door ongunstige werkhoudingen.
 • Dossier Lichamelijke Belasting FNV
 • www.arboportaal.nl Informatie van de overheid over gezond en veilig werken. Hier vind je Arbowetgeving, nuttige instrumenten, tips, nieuws en links naar relevante bronnen.
 • Fysieke belasting beoordelen
  Op deze site van TNO vind je 5 hulpmiddelen om de risico’s van lichamelijke belasting op je werk zelf te beoordelen.